ARTSAT
  • Project Leader : Akihiro Kubota (Tama Art University)
  • Project Manager[INVADER] : Toshiki Tanaka (The University of Tokyo)
  • Project Manager[DESPATCH] : Naoto Usami (The University of Tokyo)
  • Artistic Director:Norimichi Hirakawa
  • Creative Producer:Yuki Tazaki
  • Technical Manager:Kenji Yasaka

  • Satellite Development Team (INPO):
  • Takumi Obuchi
  • Takeshi Arai
  • Kaname Sasaki
  • Masanobu Tsuji
  • Kento Nakazawa
  • Shintaro Tonosaki
  • Motoki Kimura
  • Naoya Ozaki
  • Kensho Miyoshi
  • Shota Kikuchi
  • Shizuka Hamajima
  • Satoshi Miyatani
  • Kuma Okada
  • Haruki Ishikawa
  • Hisato Ogata
  • Kazuya Namba
  • Yusuke Kotsubo
  • Mari Nishiyama
  • Seira Araki
  • Eisoku Kuroiwa
  • Yuichiro Tsuchiya
  • Satoru Egawa
  • Kyohei Sawada
  • Yuta Aranami
  • Kodai Shintani
  • Masaya Hosoda
  • Yuta Tokitake
  • Moto Kawanobe
  • Takuma Shimamoto
  • Tomoki Enmei
  • Kaito Ariu
  • Takeru Miura
  • Ryota Setoguchi
  • Minori Kaiho
  • Meikan Chin
  • Satoshi Kobayashi
  • Junpei Yamaguchi
  • Tomoya Kitazato
  • Taishi Kaneda
  • Tsuyoshi Ishida
  • Junshi Horiguchi
  • Ron Hashimoto
  • Masahiro Sanada (JI1IZR)
  • Masato Otsubo (Yuki Precision)
  • Tobimaru Takada (Yuki Precision)
  • Masahiro Ueno (Yuki Precision)
  • Masahiko Sairaiji (SOLIZE)

  • Translation:
   Haruna Egusa (English)
  • Satoshi Yajima (Spanish)
  • Shiori Tomita (French)

  • Special Thanks:
   Yoshio Mita
  • Artworks and Design Team (INPO):
  • Yuki Tazaki
  • Kumiko Noguchi
  • Takanobu Inafuku
  • Yoshito Onishi
  • Koichiro Mori
  • Jyunshi Horiguchi
  • Mitsuru Tokisato
  • Atsushi Tadokoro
  • So Kanno
  • Takahiro Yamaguchi
  • Satoru Higa
  • Jyunya Kojima
  • Keisuke Inoue
  • Tatsuya Narita
  • Naoki Ise (Design)
  • Wataru Kobara (Design)
  • Nanase Toyoshima (Website)

  • Shooting/Video/CG:
   Kazuomi Furuya
  • Kanta Mochida
  • Takahiro Tsushima
  • Koya Yokoyama
  • Yuma Mori
  • Hirotaka Hirabayashi

  • Special Thanks:
   Shiro Takahashi
  • Sota Ichikawa (OPEN SPACE 2012)
  • Shinpei Yamamori (Website / Flyer Design)